THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

THƯỞNG TẾT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

THƯỞNG TẾT VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NHẤT

      Cuối năm, ngoài chuyện lương thì thưởng tết là điều được nhiều người lao động quan tâm nhất. Nhiều khách hàng trong mục hỗ trợ tư vấn trên website thutucdoanhnghiep.vn của G-Office đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến thưởng tết và các quy định về việc chịu thuế thu nhập cá nhân. Sau đây, G-Office xin giải đáp thắc mắc để quý độc giả và khách hàng hiểu rõ hơn về trường hợp này.

 

      Theo luật “thuế thu nhập cá nhân” do Quốc hội ban hành năm 2007 và theo luật “sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân” năm 2012 thì thu nhập phải chịu thuế gồm có 10 loại thu nhập. Trong đó, thu nhập từ tiền lương và tiền công phải chịu thuế cụ thể bao gồm:

 

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về một số các trường hợp

      Như vậy theo quy định thì tiền thưởng tết không nằm trong phạm vi được miễn thuế thu nhập nên người lao động khi nhận thưởng tết thì vẫn phải thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức thưởng tết thuộc mức đủ điều kiện chịu thuế thu nhập.

 

      Vậy nếu người lao động nhận được lương và thưởng tết thì mức chịu thuế thu nhập được xác định dựa trên mức lương và mức thưởng tết cộng lại. Thời điểm xác định mức thu nhập chịu thuế là thời điểm công ty, tổ chức chi trả hoặc vào thời điểm mà người lao động nhận được thu nhập.

 

Mức thuế thu nhập được tính như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

  

      Cần lưu ý, các cá nhân sẽ có mức giảm trừ gia cảnh. Mức giảm trừ gia cảnh này sẽ được trừ vào phần thu nhập cá nhân phải chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập thực sự.

 

      Mức giảm trừ này đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

 

      Ví dụ về việc tính mức thuế thu nhập mà người lao động phải nộp. Ở đây chúng ta có anh L có mức lương là 20 triệu/tháng và được thưởng tết là 10 triệu/tháng. Vậy tổng số tiền anh L nhận được là 30 triệu. Anh L sẽ được giảm trừ 9 triệu trong trường hợp không có người phụ thuộc.

 

      Vậy tổng thu nhập tính thuế của anh L là (20 triệu + 10 triệu) – 9 triệu = 21 triệu

 

     Số tiền thuế (tính theo từng bậc) mà anh L phải nộp là: (5 triệu * 5%) + (10 triệu – 5 triệu)*10% + (18 triệu – 10 triệu)*15% + (21 triệu – 18 triệu)*20% =  2,550,000vnd

 

Nguồn tham khảo: Thư viện pháp luật Việt Nam

 

G