Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Thủ tục đăng ký loại hình "Hộ kinh doanh cá thể"

Theo như “Nghị định 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015” thì loại hình “Hộ kinh doanh cá thể” được 1 cá nhân hay 1 nhóm bao gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hay là 1 hộ gia đình làm chủ, thì chỉ được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, sử dụng không được quá 10 lao động, đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của bản thân đối với hoạt động kinh doanh.

-Những hộ gia đình tham gia sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối hoặc là những người bán quà vặt, hàng rong, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ mà có thu nhập thấp, thì những trường hợp này sẽ không phải thực hiện đăng ký kinh doanh, trừ khi họ kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là cơ quan đưa ra quy định mức thu nhập thấp được áp dụng trên phạm vi địa phương.

- Đối với những hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên thường xuyên, thì theo quy định họ phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh dành cho loại hình “hộ kinh doanh cá thể”

- Các cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là người đại diện cho hộ gia đình sẽ phải gửi “Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh” đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện tại nơi mà họ đặt địa điểm kinh doanh của mình. Nội dung của “Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh” sẽ bao gồm những thông tin sau:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh, cùng với đó là sđt, số fax, thư điện tử (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lao động;

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của những cá nhân đứng tên thành lập hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh được một nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập hoặc là đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh này do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo đó là “Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh” phải có bản sao hợp lệ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hoặc là người đại diện cho hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh này là do một nhóm cá nhân thành lập.

- Khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiến hành bàn giao “Giấy biên nhận” và cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” cho hộ kinh doanh trong thời hạn là 3 ngày làm việc, tính từ ngày họ nhận hồ sơ, nếu đủ những điều kiện sau:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc vào danh mục những ngành, nghề bị cấm kinh doanh;

+ Tên mà hộ kinh doanh dự định đăng ký bắt buộc phải phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định này;

+ Thực hiện nộp đầy đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ của bạn không hợp lệ, thì trong thời hạn là 3 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải có những thông báo rõ nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

- Nếu sau 3 ngày làm việc, tính từ ngày người đăng ký đến nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà họ vẫn không nhận được “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” hoặc là người này không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đăng ký hộ kinh doanh, thì người đăng ký sẽ có quyền khiếu nại.

- Theo định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên mỗi tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiến hành phải gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký vào tháng trước đó cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh cùng cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

G