Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh - Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là người đưa ra quyết định về số lượng, hình thức, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh cũng như nội dung và mẫu con dấu; chỉ trừ những trường hợp Điều lệ công ty có những quy định khác. Trong đó, nội dung mẫu dấu chi nhánh bắt buộc phải có tên chi nhánh.

 

Công ty phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia  về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng, thay đổi, hủy con dấu hay thay đổi số lượng con dấu của chi nhánh.

 

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

 

1. Văn bản thông báo:

- Trong trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh: Phải có bảng thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi nhánh (mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

- Trong trường hợp thay đổi mẫu / số lượng con dấu: Phải có thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu / số lượng con dấu của chi nhánh (mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

- Trong trường hợp hủy mẫu con dấu: Phải có thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánh (mẫu Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

 

2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

 

3. Nếu không phải là người đại diện pháp luật đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thì người đại diện phải có văn bản ủy quyền. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

 

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

 

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

 

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu chi nhánh qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tags: Mau con dau
G