Nhung-thay-doi-moi-nhat-va-mau-dieu-le-cua-cong-ty-TNHH

Nhung-thay-doi-moi-nhat-va-mau-dieu-le-cua-cong-ty-TNHH

Nhung-thay-doi-moi-nhat-va-mau-dieu-le-cua-cong-ty-TNHH

Nhung-thay-doi-moi-nhat-va-mau-dieu-le-cua-cong-ty-TNHH

Nhung-thay-doi-moi-nhat-va-mau-dieu-le-cua-cong-ty-TNHH

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Những thay đổi mới nhất và mẫu điều lệ của công ty TNHH

Những thay đổi mới nhất và mẫu điều lệ của công ty TNHH l G-OFFICE

Trong năm 2019 có một số thay đổi cơ bản như sau về nội dung điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Website Thủ tục doanh nghiệp sẽ chia sẻ về mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất cũng như hướng dẫn về thủ tục thay đổi để mọi doanh nghiệp cùng tham khảo.

Một số điểm mới thay đổi trong nội dung điều lệ công ty TNHH:

Đầu tiên là về việc quản lý các địa điểm kinh doanh tại tỉnh/ thành phố khác của doanh nghiệp: Theo đó từ ngày 10/10/2018 công ty TNHH được thành lập văn phòng giao dịch hay kho chứa hàng khác tỉnh/thành phố mà không bắt buộc phải gắn với thành lập chi nhánh công ty.

Thứ hai, sau khi quyết định thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH được thông qua doanh nghiệp bắt buộc phải ghi nhận vào biên bản cuộc họp (nếu có) và quyết định của công ty.

Thứ ba, công ty TNHH chỉ được phòng đăng ký kinh doanh ghi nhận thành viên góp vốn mới khi người này đã góp vốn và được cấp giấy xác nhận góp vốn của công ty.

Thay doi mau dieu le cua cong ty tnhh tai G-Office

Thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty TNHH:

Đầu tiên là người có thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ công ty: với công ty TNHH MTV là Chủ tịch còn công ty TNHH hai thành viên là Hội đồng thành viên. Chính vì vậy, nếu muốn bổ sung, sửa đổi thì doanh nghiệp cần tổ chức cuộc họp và đưa ra ban hành quyết định của cơ quan này thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty.

Thứ hai, theo căn cứ Khoản 3 Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 thay đổi về mặt hình thức của điều lệ công ty như sau: “Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.”

Như vậy, để đảm bảo giá trị pháp lý thì điều lệ công ty sau khi sửa đổi hoặc bổ sung cần có đầy đủ chữ ký của các đối tượng nêu trên.

Những trường hợp công ty nên sử dụng mẫu điều lệ?

Công ty TNHH thông thường chỉ sử dụng mẫu điều lệ công ty khi trình cho các thành viên góp vốn kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch thay đổi ĐKKD hoặc kế hoạch sửa đổi, bổ dung điều lệ của công ty.

Dựa trên thực tế các nhà quản trị doanh nghiệp có thể bổ sung và thỏa thuận thêm các điều khoản có nội dung không trái luật vào điều lệ và ban hành đúng các hình thức, nội dung, quy trình như đã nêu ở phía trên.

G