XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHI XẢY RA VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH MỚI NHẤT

XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHI XẢY RA VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH MỚI NHẤT

XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHI XẢY RA VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH MỚI NHẤT

XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHI XẢY RA VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH MỚI NHẤT

XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHI XẢY RA VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH MỚI NHẤT

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

NGHỊ ĐỊNH 75/2019 VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

Vào tháng 9/2019, chính phủ đã ban hành nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định các vấn đề về xử phạt hành chính có liên quan đến luật cạnh tranh mới của Việt Nam. Nghị định số 75/2019 này quy định chi tiết các vi phạm trong cạnh tranh, bao gồm:

 

- Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 

- Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền

 

- Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế

 

- Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh

 

- Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác

 

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý của nghị định số 75/2019/NĐ-CP:

 

- Mức phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh được tăng từ 200 triệu lên 2 tỷ đồng.

 

- Mức phạt cao nhất đối với các vi phạm về tập trung kinh tế được giảm từ 10% trên tổng doanh thu xuống còn 5% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đối với thị trường liên quan.

 

- Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh trong các giai đoạn khác nhau của cùng một chuỗi sản xuất, phân phối hoặc cung ứng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định hiện bị coi là vi phạm các quy định về cạnh tranh.

 

- Việc không đáp ứng được các điều kiện hoặc thủ tục về tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh năm 2018 thì hiện nay được xem là vi phạm các quy định về luật cạnh tranh.

 

- Các loại vi phạm mới của quy định cạnh tranh không lành mạnh bao gồm lôi kéo khách hàng bất hợp pháp từ doanh nghiệp khác hoặc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ dưới mức giá thành.

 

- Cung cấp thông tin, vận động, kích động, ép buộc hoặc cho phép doanh nghiệp tham gia vào việc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh hiện được xem là vi phạm các quy định về cạnh tranh.

 

- Nghị định số 75/2019 cũng xóa bỏ các hình phạt áp dụng với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ, tiếp thị đa kênh, quảng cáo và khuyến mãi – những hành vi vi phạm này được áp dụng trong những bộ luật khác.

 

 Nguồn: Việt Nam Business Law

G