Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Mã số thuế là gì

Trong nội dung bài viết này Thủ tục doanh nghiệp sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về "mã số thuế" để các bạn có thể hiểu rõ hơn về thuật ngữ này. Nếu bạn đang thắc mắc "Mã số thuế là gì?", hãy tham khảo nội dung sau đây!

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

MST để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế là gì và cấu trúc của mã số thuế tại GOffice

Hình minh họa cho Mã số thuế của doanh nghiệp - G Office

Cấu trúc mã số thuế

MST được cấu trúc như sau:

N1, N2: Là số phân khoảng tỉnh cấp MST được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh ( đối với MST cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân khoảng tỉnh cấp MST (đối với MST cấp cho các cá nhân khác)

N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9: Được quy định theo một cấu trúc xác định tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999

N10: Là chữ số kiểm tra

“-“: Dấu gạch ngang là ký tự phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối

N11, N12, N13: Là các số thứ tự từ 001 đến 999

a. Nhóm MST 10 số: N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10

MST 10 số được cấp cho các doanh nghiệp hay các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật; đại diện hộ kinh doanh và cá nhân khác quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC, trừ các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC

b. Nhóm MST 13 số: N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13

MST 13 số được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng, hiệp định dầu khí theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

- Các địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã.

Thông tin thêm tại website: https://thutucdoanhnghiep.vn/ hoặc gọi ngay hotline: (028) 222 00 919

 

Tags:
G