Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Luật Đầu tư - Điều kiện để gia nhập thị trường Việt Nam

Luật Đầu tư mới có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021 và chỉ sau ba tháng, nghị định về hướng dẫn và thi hành đã được áp dụng. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021 / NĐ-CP (“Nghị định”), có hiệu lực kể từ ngày ký, quy định cụ thể và làm rõ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh và tiếp cận thị trường. áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Nghị định quy định Danh mục 25 ngành, nghề cấm nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện gia nhập thị trường để đầu tư.

 

Luật đầu tư VN

 

Có 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên, các điều kiện đầu tư như giới hạn sở hữu nước ngoài, hình thức đầu tư,...không được nêu rõ. Theo Nghị định, nếu công ty có nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau mà theo các điều ước quốc tế thì giới hạn sở hữu nước ngoài khác nhau thì giới hạn hiệu lực sẽ được giới hạn ở ngưỡng thấp nhất. Trong trường hợp nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau và bị ràng buộc bởi các điều ước quốc tế khác nhau, thì tổng sở hữu nước ngoài đối với toàn bộ của nhà đầu tư nước ngoài đối với một ngành nghề kinh doanh cụ thể sẽ được giới hạn ở ngưỡng cao nhất trong số các ngưỡng quy định của quốc tế đó các hiệp ước.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ công bố các điều kiện này trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư vì danh sách các điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện được công bố khá khó hiểu và không mang lại nhiều chắc chắn. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần phải so sánh phạm vi kinh doanh của họ theo mô tả ngành nghề kinh doanh có trong Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn Việt Nam và Phân loại sản phẩm trung ương tạm thời. Mặc dù các lĩnh vực này mở cửa cho người nước ngoài, nhưng theo các điều kiện đã công bố, cho đến nay rất ít đầu tư đến từ nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài đã không được khuyến khích do kết quả không chắc chắn và tốn thời gian của các quy trình cấp phép.

 

Luật đầu tư diều kiện gia nhập thị trường VN

 

Nghị định 31/2021 lặp lại cách tiếp cận danh mục tiêu cực của Luật Đầu tư 2020 khi nhà đầu tư nước ngoài bị đối xử như nhà đầu tư trong nước khi đầu tư vào ngành, nghề kinh doanh không có điều kiện. Đặc biệt, trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ (Luật trong nước) không bị hạn chế gia nhập thị trường thì nhà đầu tư nước ngoài được coi là nhà đầu tư trong nước các điều khoản gia nhập thị trường (ví dụ: không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài).

 

Các nhà đầu tư nước ngoài không nên nản lòng trước những danh sách được công bố gần đây vì Việt Nam đã chứng tỏ đang đi đúng hướng bằng cách tạo điều kiện và ưu đãi vốn FDI. Điều đã làm nản lòng các nhà đầu tư tiềm năng trong quá khứ là sự không chắc chắn và mất thời gian và nguồn lực do môi trường pháp lý và kinh doanh kém thân thiện. Vì các Nhà đầu tư hiện nay được yêu cầu phải rõ ràng danh sách các ngành nghề kinh doanh và điều kiện, mặc dù nghiêm ngặt, có thể được coi là một thủ tục được xác định rõ ràng hơn.

G