Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

028 222 00 966

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao giữa nhân viên cũ và nhân viên mới, không tránh khỏi việc làm thất lạc hồ sơ, chứng từ. Tuy nhiên, có một số loại hồ sơ, chứng từ đặc biệt nếu làm mất sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường hợp nếu không may doanh nghiệp của bạn làm thất lạc “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân” thì sẽ bị xử phạt như thế nào nhé!

Tìm hiểu về đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Cho đến thời điểm hiện tại, nước ta vẫn chưa có những quy định cụ thể đối với thuế thu nhập cá nhân. Nhưng dựa trên những quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định cùng với Thông tư hướng dẫn, chúng ta có thể hiểu như sau:

Đây là một loại thuế trực thu, nó được tính dựa trên mức thu nhập của người nộp thuế, sau khi đã thực hiện khấu trừ các thu nhập được miễn thuế cùng các khoản giảm trừ gia cảnh.

Những đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Những cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài nước, đáp ứng những yêu cầu như sau:

- Người có mặt trên lãnh thổ Việt Nam từ 183 ngày trở lên, tính trong vòng một năm theo dương lịch hoặc là tính theo khoảng thời gian 12 tháng liên tục, từ ngày đầu tiên người này có mặt tại lãnh thổ Việt Nam.

- Người có nơi ở thường trú tại lãnh thổ Việt Nam, gồm những người có đăng ký thường trú tại Việt Nam hay là có thuê nhà tại Việt Nam với hợp đồng có thời hạn.

- Người không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ nước ta.

Quy định về kỳ thuế đối với đối tượng là cá nhân cư trú tại lãnh thổ Việt Nam được quy định như sau:

Với thu nhập có từ việc kinh doanh, tiền lương hay tiền công sẽ áp dụng kỳ thuế tính theo năm.

Đối với thu nhập có được từ vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng, ngoại trừ thu nhập có được từ chuyển nhượng chứng khoán thì kỳ thuế sẽ được tính dựa trên số lần phát sinh.

Trường hợp chuyển nhượng chứng từ chứng khoán thì kỳ thuế sẽ tính dựa trên từng lần chuyển nhượng hoặc là tính theo năm. Nếu các nhân muốn tính theo năm thì cần phải đăng ký ngay từ thời điểm đầu năm  với cơ quan thuế.

Quy định về kỳ thuế đối với các nhân không cư trú tại Việt Nam 

Đối với nhóm đối tượng này, kỳ thuế được tính dựa trên từng lần có phát sinh thu nhập và được áp dụng với tất cả các thu nhập chịu thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Nếu làm mất hay thất lạc tài liệu kế toán hay kiểm kê tài sản thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (Theo “Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP”) 

Những hành vi sau đây sẽ bị cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng:

- Mang tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm trễ quá 12 tháng so với thời hạn được quy định.

- Thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán nhưng không đầy đủ như quy định.

- Bảo quản tài liệu kế toán nhưng không an toàn, làm hư hỏng, gây mất mát trong quá trình lưu trữ.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng đối với những hành vi sau:

- Sử dụng các tài liệu kế toán trong thời gian lưu trữ nhưng không đúng theo quy định.

- Không tiến hành việc tổ chức kiểm kê, phân loại hay phục hồi tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng đối với những hành vi sau:

- Tiến hành hủy tài liệu kế toán, nhưng vẫn chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định.

- Tiến hành tiêu hủy tài liệu kế toán nhưng lại không thành lập Hội đồng tiêu hủy, thực hiện không đúng phương pháp tiêu hủy, đồng thời không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

Quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định trong việc kiểm kê tài sản (Theo điều 13 Nghị định 105/2013/NĐ-CP) 

Những hành vi sau đây sẽ bị cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng:

- Không thực hiện lập báo cáo tổng hợp kết quả theo như quy định.

- Không xác định nguyên nhân gây ra sự chênh lệch, phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kế toán vào sổ với số liệu kiểm kê thực tế.

Những hành vi sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng là khi không tiến hành kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hay các trường hợp khác theo quy định.

Những hành vi sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng là khi cố tình thực hành vi giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản. 

Nếu làm thất lạc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt ra sao?

Đối với chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì loại chứng từ này cũng được quy định lưu trữ và quản lý như chứng từ kế toán. Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng cũng sẽ bị xử phạt theo quy định tại “Điều 12 Nghị định 105/2013/NĐ-CP

Những hành vi sau đây sẽ bị cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng:

- Mang tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm trễ quá 12 tháng so với thời hạn được quy định.

- Thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán nhưng không đầy đủ như quy định.

- Bảo quản tài liệu kế toán nhưng không an toàn, làm hư hỏng, gây mất mát trong quá trình lưu trữ.

G