Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì?

028 222 00 966

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Hợp đồng lao động là gì?

Hầu hết người lao động trước khi bắt đầu công việc cho một công ty hay tổ chức nào đó đều cần phải ký kết hợp đồng lao động. Vậy hợp đồng lao động là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong quá trình làm việc của bạn? Hãy tham khảo nội dung bài viết này để hiểu chi tiết hơn.

Hợp đồng lao động là gì

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng được ký kết giữa nhà tuyển dụng (công ty, tổ chức, cá nhân) và người lao động (nhân viên, công nhân) để quy định các điều kiện và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình làm việc.

Hợp đồng lao động là một văn bản pháp lý quan trọng và có tính pháp lý. Nó bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cả nhà tuyển dụng và người lao động, tạo ra sự minh bạch và đảm bảo sự công bằng trong quan hệ lao động.

Nội dung hợp đồng lao động bao gồm những điều khoản gì?

Nội dung của hợp đồng lao động có thể thay đổi tùy theo quy định pháp luật và các điều kiện cụ thể của từng công ty/tổ chức. Tuy nhiên, dưới đây là một số điều khoản phổ biến thường có trong hợp đồng lao động:

 1. Thông tin về bên tuyển dụng và bên lao động: Bao gồm tên và địa chỉ của công ty/tổ chức và tên, ngày sinh, địa chỉ của người lao động.
 2. Thời gian làm việc: Xác định thời gian bắt đầu làm việc và thời gian kết thúc hợp đồng hoặc thời gian thử việc (nếu có).
 3. Chức danh và nhiệm vụ công việc: Mô tả công việc cụ thể mà người lao động sẽ thực hiện, bao gồm quyền và trách nhiệm của người lao động.
 4. Lương và phúc lợi: Xác định mức lương và các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm, ngày nghỉ, chế độ nghỉ phép, và các quyền lợi khác mà người lao động sẽ nhận được.
 5. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi: Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, tuần hoặc tháng, giờ làm việc, giờ làm thêm, nghỉ ngơi hàng ngày và ngày nghỉ hàng tuần.
 6. Bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ: Các quy định về bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc bảo vệ bí mật công ty và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 7. Quy định về kỷ luật và chấm dứt hợp đồng: Quy tắc và quy định về kỷ luật, vi phạm, các hình thức kỷ luật và cách chấm dứt hợp đồng lao động.
 8. Các điều khoản khác: Có thể bao gồm các điều khoản về bảo mật, tiếp cận thông tin, giải quyết tranh chấp, và các quy định pháp lý khác.

mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Lưu ý rằng các điều khoản trong hợp đồng lao động có thể khác nhau tùy theo quy định của pháp luật lao động trong từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, và các quy định của từng công ty/tổ chức. Để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng, nên tham khảo các quy định pháp luật hiện hành và tư vấn từ chuyên gia pháp lý khi lập hợp đồng lao động.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là các quy tắc và nguyên tắc cơ bản mà các bên tham gia (nhà tuyển dụng và người lao động) nên tuân thủ khi thỏa thuận và ký kết hợp đồng lao động. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng trong quá trình giao kết hợp đồng lao động:

Nguyên tắc tự nguyện: 

Cả hai bên tham gia vào quá trình giao kết hợp đồng lao động phải làm điều đó theo sự tự nguyện và đồng ý tự do. Không có bất kỳ áp lực, sai lệch thông tin hoặc sự lợi dụng tình huống nào.

Nguyên tắc bình đẳng: 

Cả hai bên trong hợp đồng lao động phải được đối xử công bằng và bình đẳng. Không được phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, tuổi tác hoặc bất kỳ yếu tố cá nhân khác không liên quan.

Nguyên tắc thỏa thuận: 

Hợp đồng lao động phải được xác định và thỏa thuận rõ ràng, cụ thể và một cách minh bạch về các điều khoản và điều kiện của việc làm, bao gồm mức lương, thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên.

Nguyên tắc tuân thủ pháp luật: 

Quá trình giao kết hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định pháp luật và quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng của hợp đồng.

Nguyên tắc tôn trọng: 

Các bên trong hợp đồng lao động phải tôn trọng quyền và nghĩa vụ của nhau. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính chính xác và trung thực trong thông tin, đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, và giữ sự tôn trọng và đồng thuận trong quá trình làm việc.

Các nguyên tắc này giúp tạo nên một môi trường công bằng và minh bạch trong quan hệ lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Quy định về các chủ thể của hợp đồng lao động

Quy định về các chủ thể của hợp đồng lao động theo Luật lao động Việt Nam bao gồm:

 1. Người lao động: Người lao động là chủ thể chính của hợp đồng lao động. Đây là cá nhân có năng lực hành vi dân sự và đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Người lao động có quyền nhận công việc, mức lương, và các quyền lợi khác được đảm bảo theo hợp đồng.
 2. Nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng là chủ thể khác trong hợp đồng lao động. Đây có thể là cá nhân, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng lao động. Nhà tuyển dụng có quyền yêu cầu người lao động thực hiện công việc và cung cấp các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật.
 3. Đại diện người lao động: Trong trường hợp người lao động không thể ký kết hợp đồng lao động bản thân (như người chưa thành niên), người lao động có thể được đại diện bởi phụ huynh, người giám hộ, hoặc đại diện pháp luật khác theo quy định của pháp luật.
 4. Đại diện nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng có thể ủy quyền cho đại diện của mình để ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan. Đại diện nhà tuyển dụng có thể là người đứng đầu công ty, giám đốc, hoặc nhân viên được ủy quyền có thẩm quyền.

Quy định về chủ thể của hợp đồng lao động nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng trong quá trình làm việc và thực hiện hợp đồng.

Thẩm quyền của các bên trong giao kết hợp đồng lao động

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động được quy định bởi pháp luật lao động và có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động thường nằm trong phạm vi của các bên sau:

Người lao động: 

Người lao động có thẩm quyền tự do lựa chọn việc làm và quyết định có chấp nhận hợp đồng lao động hay không. Họ có quyền thương lượng và đàm phán về điều kiện lao động, bao gồm mức lương, thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi và các điều khoản khác.

Nhà tuyển dụng: 

Nhà tuyển dụng có thẩm quyền đề xuất và đưa ra điều kiện và điều khoản của hợp đồng lao động. Họ có quyền chọn lựa người lao động phù hợp với yêu cầu công việc, thiết lập mức lương và các quyền lợi khác, và đưa ra các quy định về chế độ làm việc và kỷ luật.

Pháp luật lao động: 

Pháp luật lao động quy định các quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng trong quá trình giao kết hợp đồng lao động. Nó thiết lập các quy định về thời gian làm việc, mức lương tối thiểu, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên, và các quy định về chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể có sự tham gia của các bên thứ ba, chẳng hạn như các công đoàn hoặc tổ chức đại diện người lao động, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chung của người lao động.

Quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình giao kết hợp đồng lao động nên tuân thủ các quy định pháp luật và quyền lợi của mỗi bên, đảm bảo tính công bằng và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của công việc và quyền lợi của người lao động.

Thời hạn của hợp đồng lao động là bao nhiêu?

Thời hạn của hợp đồng lao động có thể khác nhau tùy theo loại hình công việc, yêu cầu của nhà tuyển dụng và thỏa thuận giữa các bên. Dưới đây là một số thời hạn phổ biến cho hợp đồng lao động.

Theo Luật lao động Việt Nam, có những quy định cụ thể về thời gian hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà thời hạn làm việc không được xác định cụ thể và có thể kéo dài cho đến khi có thông báo chấm dứt từ một trong hai bên. Trường hợp người lao động đã làm việc không gián đoạn trong thời gian từ 12 tháng trở lên thì hợp đồng lao động này sẽ được coi là hợp đồng không xác định thời hạn.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà thời hạn làm việc được xác định cụ thể trong hợp đồng. Thời hạn có thể là ngắn hạn (thường từ 1 tháng đến dưới 12 tháng) hoặc dài hạn (12 tháng trở lên). Hợp đồng xác định thời hạn có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.

3. Hợp đồng lao động thời vụ: 

Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng được ký kết cho công việc có tính chất thời vụ, ngắn hạn và được xác định thời gian hoàn thành công việc. Thời hạn của hợp đồng thời vụ không được vượt quá 36 tháng (3 năm).

4. Hợp đồng lao động thử việc: 

Hợp đồng lao động thử việc là hợp đồng được ký kết để thử nghiệm khả năng và thích nghi của người lao động trong môi trường làm việc. Thời hạn hợp đồng thử việc không được vượt quá 60 ngày cho công việc đơn giản và không quá 180 ngày cho công việc phức tạp.

Các quy định về thời gian hợp đồng lao động được quy định rõ ràng trong Luật lao động và có thể được điều chỉnh và bổ sung theo các quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan khác.

Những lưu ý người lao động cần thận trọng khi ký kết hợp đồng lao động

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động cần chú ý và thận trọng với những điểm sau đây:

 1. Đọc kỹ và hiểu rõ hợp đồng: Trước khi ký kết, hãy đọc kỹ nội dung của hợp đồng, đảm bảo hiểu rõ về các điều khoản, điều kiện, và quyền lợi được cung cấp. Nếu có bất kỳ điều khoản nào mơ hồ hoặc không rõ ràng, hãy yêu cầu sự giải thích từ nhà tuyển dụng hoặc tư vấn pháp lý.
 2. Xem xét mức lương và các quyền lợi: Kiểm tra kỹ mức lương được đề xuất trong hợp đồng và xem xét xem có phù hợp với thị trường lao động và kỹ năng của bạn hay không. Hãy chú ý đến các quyền lợi khác như chế độ bảo hiểm, ngày nghỉ, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác.
 3. Kiểm tra điều kiện làm việc: Xem xét kỹ về thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, điều kiện làm việc và các quy định khác liên quan đến công việc. Đảm bảo rằng điều kiện làm việc đáp ứng được mong muốn và yêu cầu của bạn.
 4. Quyền và nghĩa vụ: Đọc kỹ về quyền và nghĩa vụ của bạn trong hợp đồng lao động. Đảm bảo rằng các quyền của bạn được đảm bảo và rõ ràng, và bạn hiểu rõ về các nghĩa vụ cần thực hiện trong công việc.
 5. Chú ý đến các điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Xem xét kỹ các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, bao gồm các điều kiện, thời hạn và quyền lợi liên quan. Đảm bảo rằng có các điều khoản công bằng và bảo vệ quyền lợi của bạn trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt.
 6. Hỏi và thảo luận: Nếu có bất kỳ điểm nào không rõ ràng hoặc có thắc mắc, đừng ngại hỏi và thảo luận với nhà tuyển dụng hoặc tư vấn pháp lý. Đừng ký kết hợp đồng nếu bạn không hoàn toàn hiểu và đồng ý với nội dung của nó.
 7. Sao chép và lưu trữ: Sao chép và lưu trữ một bản hợp đồng hoàn chỉnh và đầy đủ để sử dụng trong trường hợp cần thiết sau này.

Lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng lao động là một cam kết nghiêm túc và có tác động lâu dài đến sự nghiệp và tài chính của bạn. Do đó, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ và xem xét kỹ các điều khoản trước khi ký kết.

Tags:
G