DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2020

DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2020

DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2020

DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2020

DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2020

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG CHÍNH THỨC VÀO NĂM 2020

      Thông tư số 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/10/2019. Các doanh nghiệp sẽ bị bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

 

1. Các loại hóa đơn điện tử

      Có hai loại hóa đơn điện tử: Một loại sẽ có mã xác minh của cơ quan thuế và một loại không có mã xác minh. Hóa đơn điện tử có mã xác minh có thể được sử dụng trong quá trình kê khai thuế.

 

      Các công ty trong lĩnh vực thương mại, siêu thị, bảo hiểm, thương mại điện tử, tài chính tiêu dùng, viễn thông, xăng dầu và điện có thể sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác minh.

 

       Ngoài ra, các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với cơ quan thuế thông qua các thiết bị điện tử hoặc có cơ sở hạ tầng về công nghệ, phần mềm kế toán hoặc phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định thì không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác minh.

 

       Các cá nhân và công ty thuộc các ngành có rủi ro cao về thuế bao gồm các ngành về nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt cá, công nghiệp, xây dựng có hơn 10 nhân viên và có doanh thu hàng năm hơn 3 tỉ Việt Nam đồng trong năm trước thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác minh của cơ quan thuế. Các các nhân và công ty trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác minh của cơ quan thuế nếu doanh thu hằng năm vượt mức 10 tỉ Việt Nam đồng.

 

2. Đăng ký hóa đơn điện tử

      Các công ty cần phải đăng ký thông qua website của tổng cục thuế và nhận được sự chấp thuận trước khi sử dụng hóa đơn điện tử (dù hóa đơn có hay không có mã xác minh).

 

       Trong trường hợp hệ thống POS (điểm bán hàng) được sử dụng thì người bán hàng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được gửi từ hệ thống POS nhằm chuyển trực tiếp dữ liệu đến cơ quan thuế.

 

       Hóa đơn điện tử phải được viết bằng tiếng Việt, có thể bao gồm các ngôn ngữ khác nhưng không được thay thế hoàn toàn tiếng Việt.

 

3. Sửa chữa lại các sai sót trên hóa đơn điện tử

       Trong trường hợp hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót thì có 3 cách để sửa chữa:

- Trong trường hợp sai sót tên và địa chỉ của người mua nhưng các thông tin còn lại đều chính xác thì người bán nên thông báo cho người mua đồng thời gửi thông báo đến cơ quan thuế. Trong trường hợp này thì không bắt buộc phải lập lại hóa đơn điện tử mới.

 

- Nếu mã số thuế, tổng số tiền trên hóa đơn, phần trăm thuế hoặc những nội dung chi tiết về hàng hóa không đúng thì bắt buộc phải lập lại hóa đơn điện tử mới (Người mua và người bán phải chuẩn bị các văn bản chi tiết miêu tả các lỗi sai và gửi thông báo cho cơ quan thuế).

 

- Nếu cơ quan thuế tìm thấy sai sót trên hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến người bán và người bán cần thông báo và lập lại hóa đơn điện tử mới theo khoảng thời gian quy định.

 

4. Thời gian chuyển giao

      Các doanh nghiệp vẫn đang tự in hóa đơn hoặc đã nhận được thông báo về hóa đơn từ cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in đến ngày 31/10/2020.

 

       Trong trường hợp doanh nghiệp đã nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nhưng doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì doanh nghiệp cần gửi thông tin về hóa đơn đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ sử dụng các thông tin này lưu vào cơ sở dữ liệu và đăng lên cổng thông tin của tổng cục thuế.

 

       Các tổ chức cộng đồng (như bệnh viện và trường học) có sử dụng biên lai thu phí  được cho phép tiếp tục sử dụng biên lai nhưng cần chuyển sang hóa đơn điện tử theo lộ trình của bộ tài chính.

 

       Các công ty xuât khẩu hàng hóa cũng được yêu cầu phát hành hóa đơn điện tử VAT hoặc hóa đơn điện tử bán hàng khi hoàn tất các thủ tục xuất khẩu.

 

        Chữ ký số của người mua không bắt buộc phải xuất hiện trên hóa đơn điện tử.

 

Nguồn: Việt Nam Briefing

G