CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP KHÓ KHĂN VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP KHÓ KHĂN VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP KHÓ KHĂN VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP KHÓ KHĂN VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG GẶP KHÓ KHĂN VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

028 222 00 966

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 CÓ THỂ TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH VÀO 2 QUỸ

        Do dịch bệnh do vi-rút SARS CoV-02 gây ra có ảnh hưởng đến nhiều mặt khác nhau trong hoạt động của doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam nên bộ lao động Thương Binh và Xã hội đã gửi công văn số 874/LĐTBXH-BHXH đến BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc tạm ngừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp đang thực sự gặp khó khăn trước tình hình dịch bệnh.

 

      Cơ quan BHXH của các tỉnh và thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan và ban ngành có liên quan tiến hành rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thuộc các ngành nghề và thuộc những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 

 

      Cụ thể thì các doanh nghiệp có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc trở lên thì có thể lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận, giải quyết ngay và không tính lãi theo đúng quy định. Thời hạn của việc tạm dừng sẽ kéo dài từ lúc doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị cho đến tháng 06/2020.

 

      Nếu doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện và hoàn tất các thủ tục và hồ sơ thì có thể tạm dừng việc đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa là 12 tháng.  

 

 

      Trong thời gian tạm ngừng đóng BHXH thì sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra theo kế hoạch nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm quy định.

 

      Nếu đến tháng 06/2020 chưa có thông báo công bố hết dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp có thể lập hồ sơ đề nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết nguyện vọng tiếp tục tạm dừng đóng BHXH.

 

Nguồn: Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

 

 

 

G