Diem-moi-cua-Luat-doanh-nghiep-2015-ve-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Diem-moi-cua-Luat-doanh-nghiep-2015-ve-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Diem-moi-cua-Luat-doanh-nghiep-2015-ve-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Diem-moi-cua-Luat-doanh-nghiep-2015-ve-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Diem-moi-cua-Luat-doanh-nghiep-2015-ve-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2015 về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2005 có nhiều khác biệt so với Luật doanh nghiệp 2015, sau đây G-Office sẽ chỉ ra các điểm mới trong Luật doanh nghiệp năm 2015

  • Nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp năm 2005 sẽ có 10 mục, tuy nhiên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2015 chỉ còn lại 5 mục  sau:

+ Nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh

+ Cổng đông sáng lập công ty

+ Chi nhánh công ty

+ Văn phòng đại diện

+ Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  • Thủ tục công bố

Khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngoài việc nhận được một bản bằng giấy thì còn được nhận một bản điện tử để sử dụng trên Cổng thông tin quốc gia.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành công bố trên Cổng thông tin quốc gia.

  • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong Luật doanh nghiệp 2015 thì thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp được rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Với việc rút ngắn thời gian này sẽ giúp các thủ tục đi vào kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng hơn.

Tags:
G