Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Công ty con là gì? Lợi ích công ty con mang lại là gì?

Bài viết này, G Office - Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp sẽ giải thích cho bạn hiểu được khái niệm “công ty con là gì”, cách thức hoạt động của chúng, các định nghĩa chính và lợi ích mà chúng mang lại cho các tập đoàn.

Công ty con là gì?

Công ty con là công ty do công ty mẹ hoặc một tổng công ty sở hữu hoặc kiểm soát. Thông thường, công ty mẹ sẽ sở hữu trên 50% cổ phần của công ty con. Điều này mang lại cho tổ chức mẹ cổ phần kiểm soát của công ty con. Trong một số trường hợp, có thể đạt được quyền kiểm soát chỉ đơn giản là trở thành cổ đông lớn. Khi một tổ chức mẹ sở hữu tất cả cổ phiếu phổ thông của một công ty, nó được gọi là “công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn”.

Công ty con và công ty mẹ được công nhận là các thực thể riêng biệt về mặt pháp lý. Điều này có nghĩa là thuế và nợ được trả bởi các tổ chức cá nhân, hạn chế nợ phải trả chung giữa các công ty. Các công ty con sẽ độc lập với công ty mẹ, và trong nhiều trường hợp là các thương hiệu riêng lẻ. Tuy nhiên, công ty mẹ đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cách hoạt động của công ty con. Với tư cách là cổ đông lớn, công ty mẹ có thể bầu ra hội đồng quản trị và định hướng chiến lược kinh doanh tổng thể.

Các công ty con là một cấu trúc được sử dụng phổ biến cho cả các tập đoàn quốc gia và quốc tế. Các cấp công ty con có thể được sử dụng để nhóm một loạt các ngành trong một tập đoàn đa quốc gia. Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để tập hợp các công ty từ cùng một lĩnh vực trong một nhóm công ty. 

Hệ sinh thái tập đoàn Vin Group

Mục đích thành lập công ty con là gì?

Lợi ích chính của các công ty con thu được từ thực tế là họ là các pháp nhân khác nhau với công ty mẹ. Điều này có nghĩa là hai công ty có thể giới hạn các khoản nợ hoặc nghĩa vụ chung và sẽ tách biệt về quy định hoặc thuế. Trên thực tế, điều này hạn chế trách nhiệm pháp lý và tài chính của cả công ty mẹ và công ty con. Việc tách các công ty ra có thể giúp cách ly công ty mẹ khỏi các vấn đề pháp lý hoặc tài chính tiềm ẩn mà công ty con phải đối mặt.

Trong trường hợp là các tập đoàn đa quốc gia, các công ty con sẽ tuân thủ các quy định hoặc luật pháp địa phương. Với tư cách là một công ty hợp nhất theo đúng nghĩa của nó, một công ty con có thể tận dụng các mức thuế suất doanh nghiệp có lợi hơn so với nơi đặt trụ sở của công ty mẹ.

Các công ty con là cách phổ biến để các tập đoàn mở rộng ra thị trường quốc tế. Là các thực thể độc lập, rủi ro cho tập đoàn rộng lớn hơn được giảm thiểu. Các công ty con thường là những thương hiệu riêng biệt, được định vị trong tổng thể một công ty mẹ. Những thương hiệu này có thể được hưởng lợi từ sức mạnh tổng hợp giữa các bộ phận khác nhau của nhóm công ty lớn hơn, nhưng cũng giữ được lợi ích của sự độc lập. Các công ty con có thể là các thương hiệu hoặc sản phẩm thử nghiệm, vì các khoản nợ phải trả tài chính được bao gồm. Với tư cách là các thực thể pháp lý riêng biệt, các công ty con cũng dễ dàng quản lý hoặc bán hơn.

Thay vì đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển nội bộ, các công ty mẹ thường mua lại các công ty có chuyên môn về lĩnh vực cụ thể. Một ví dụ sẽ là một công ty lớn hơn mua một công ty nhỏ sản xuất một công nghệ hoặc công cụ kỹ thuật số cụ thể. Các công ty con cho phép các tập đoàn mẹ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhưng cô lập những rủi ro tiềm ẩn liên quan.

Thành lập công ty con

Công ty mẹ có thể thành lập công ty con hoặc mua phần lớn cổ phần trong một công ty hiện có. Nếu thành lập một công ty con mới, các công ty mẹ sẽ cần phải hoàn tất quá trình thành lập như khi thành lập bất kỳ công ty mới nào. Công ty con sẽ cần phải được đăng ký tại địa phương đặt công ty hoặc quốc gia mà nó sẽ được thành lập. Công ty mẹ sẽ được ghi nhận là chủ sở hữu của công ty con trong quá trình thành lập.

Với tư cách là chủ sở hữu đa số, công ty mẹ sẽ bầu ra hội đồng quản trị của công ty con, bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị. Trong nhiều trường hợp, một số thành viên nhất định sẽ ngồi vào hội đồng quản trị của cả công ty mẹ và công ty con. Họ có thể giúp đại diện cho lợi ích của nhóm rộng lớn hơn khi đưa ra các quyết định chiến lược.

Là một thực thể riêng biệt về mặt pháp lý, các công ty con hoạt động như các công ty độc lập bình thường. Họ sẽ lập báo cáo tài chính độc lập của riêng mình. Tất cả các giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con sẽ cần được ghi lại. Các công ty mẹ cũng phải bao gồm các báo cáo tài chính của các công ty con trong một tài liệu tài chính hợp nhất. Tài liệu về công ty rất quan trọng trong toàn bộ vòng đời kinh doanh, từ khi thành lập ban đầu cho đến khi công ty con có khả năng đóng cửa.

Lợi ích của công ty con

Các công ty con mang lại lợi ích rõ ràng trong một số trường hợp nhất định khi giữ các công ty tách biệt thay vì sáp nhập chúng. Với tư cách là các pháp nhân riêng biệt, công ty mẹ có thể hạn chế các khoản nợ tài chính và giữ các doanh nghiệp tách biệt.

Sự tách biệt được công nhận về mặt pháp lý này là điểm khác biệt chính giữa chi nhánh và công ty con. Điều này rất hữu ích khi một công ty có thể được hưởng lợi từ thuế suất công ty có lợi hoặc các quy định của địa phương. Một công ty con cũng có thể là một cách đơn giản để thâm nhập thị trường quốc tế mới.

Một công ty con đã được mua lại có thể được hưởng lợi từ việc tăng cường đầu tư và chuyên môn từ công ty mẹ rộng lớn hơn. Nhưng đồng thời, các công ty con có thể giữ một mức độ độc lập như một thương hiệu riêng biệt. Lợi ích của công ty con bao gồm:

  • Khả năng áp dụng thuế suất ưu đãi trong một môi trường riêng biệt đối với công ty mẹ.
  • Trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với công ty nắm giữ rộng hơn, có khả năng xảy ra tổn thất trong công ty con.
  • Giữ một thương hiệu hoặc sản phẩm cụ thể làm pháp nhân của riêng nó để duy trì tính độc lập và giúp việc bán hàng trở nên dễ dàng.
  • Các công ty con tập trung vào phát triển sản phẩm hoặc công nghệ cụ thể có thể củng cố toàn bộ công ty.
  • Duy trì sự độc lập của công ty có được trong khi thực hiện quyền kiểm soát của người quản lý.

Ai sở hữu một công ty con?

Các công ty con sẽ thuộc sở hữu của công ty mẹ hoặc tổng công ty. Một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn sẽ do công ty mẹ hoặc tổng công ty sở hữu hoàn toàn. Trong các trường hợp khác, công ty mẹ sẽ nắm cổ phần chi phối của công ty con. Trên thực tế, điều này có nghĩa là sở hữu hơn một nửa số cổ phiếu phổ thông của một công ty. Vì vậy, theo định nghĩa, công ty mẹ có quyền sở hữu đa số hoặc quyền kiểm soát công ty con.

Với tư cách là cổ đông lớn, các công ty mẹ sẽ có phiếu quyết định khi bầu các thành viên trong hội đồng quản trị. Trong nhiều trường hợp, một thành viên ngồi trong hội đồng quản trị của cả công ty mẹ và công ty con. Vì điều này, các công ty mẹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến định hướng chiến lược của các công ty con, kể cả bất kỳ nhóm ban chỉ đạo nào.

Tổng công ty là gì?

Tổng công ty là một tập đoàn có một mục đích: quản lý các công ty con. Tổng công ty thường không sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ theo đúng nghĩa của nó. Hoạt động kinh doanh của nó là giám sát hoạt động của các công ty con.

Các tổng công ty còn được gọi là các tập đoàn, vì chúng tập hợp một loạt các công ty con khác nhau. Cùng với các công ty, nó có thể sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau như tài sản hoặc cổ phiếu. Các tổng công ty thường sẽ giải quyết các mục tiêu chiến lược của nhóm công ty, lựa chọn các thành viên hội đồng quản trị trên các công ty con. Các tổng công ty có thể theo dõi các quyết định quản trị trong toàn nhóm bằng cách sử dụng phần mềm cổng thông tin hội đồng quản trị.

Cơ cấu công ty con bảo vệ tổng thể công ty mẹ và tập đoàn công ty khỏi các khoản nợ công ty con riêng lẻ. Mọi vấn đề pháp lý và tài chính tiềm ẩn sẽ được giải quyết trong công ty con bị ảnh hưởng với tư cách là các pháp nhân riêng lẻ.

Công ty mẹ là gì?

Công ty mẹ là một tổ chức có quyền kiểm soát công ty (hoặc các công ty) khác. Nó có thể nắm giữ phần lớn cổ phần trong một công ty con, cho phép nó kiểm soát và quản lý tổ chức. Công ty mẹ và công ty mẹ thường được sử dụng như những thuật ngữ có thể thay thế cho nhau, nhưng có những điểm khác biệt chính.

Không giống như tổng công ty, công ty mẹ tự cung cấp dịch vụ và sản phẩm. Về bản chất, nó là một doanh nghiệp hoạt động đầy đủ có quyền kiểm soát đa số đối với ít nhất một công ty khác. Các công ty mẹ nói chung sẽ là các tổ chức lớn tài trợ cho một doanh nghiệp con mới hoặc mua lại phần lớn quyền kiểm soát của một công ty khác.

Một ví dụ phổ biến là một công ty lớn mua một công ty nhỏ hơn có thể cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trong lĩnh vực của họ. Bằng cách này, một công ty mẹ có thể có được các quy trình hoặc sản phẩm để củng cố hoạt động tổng thể của mình. Bằng cách giữ cho công ty độc lập như một công ty con, công ty mẹ giảm thiểu rủi ro tài chính. Việc bán công ty như một công ty con cũng sẽ dễ dàng hơn nếu nó trở nên không có lãi.

công ty mẹ là gì

Công ty con do toàn quyền sở hữu là gì?

Nếu toàn bộ công ty con thuộc sở hữu của tổng công ty mẹ, thì đây được gọi là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ. Điều này có nghĩa là tất cả cổ phiếu phổ thông đều do công ty mẹ nắm giữ. Điều này thường đạt được thông qua việc công ty mẹ giành được toàn quyền kiểm soát một công ty hoặc bằng cách tự thành lập công ty con. Công ty con thuộc sở hữu toàn bộ vẫn được pháp luật công nhận là tổ chức của chính nó.

Ngược lại, một công ty con bình thường thường là khi bất kỳ thứ gì hơn một nửa số cổ phiếu phổ thông thuộc sở hữu của công ty mẹ hoặc công ty mẹ. Công ty con thuộc sở hữu toàn bộ không có cổ đông nào khác. Điều này mang lại cho công ty mẹ một ảnh hưởng lớn đến hoạt động liên tục của công ty. Kiểm soát trực tiếp người ngồi trong ban giám đốc giúp xác định mục tiêu và các quyết định chiến lược của công ty con.

Các công ty con thuộc sở hữu toàn dân thường là các hoạt động quốc tế cho một tập đoàn đa quốc gia. Với toàn quyền kiểm soát công ty, công ty có thể phù hợp hơn với cấu trúc doanh nghiệp của công ty mẹ. Nó cũng cho phép công ty mẹ giữ toàn quyền sở hữu đối với các quy trình và sản phẩm.

Cần lưu ý rằng với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của công ty con, có những rủi ro cao đối với công ty mẹ. Nếu không có cổ phiếu đại chúng hoặc cổ đông liên kết, có thể khó huy động vốn. Công ty mẹ có thể là con đường duy nhất để hỗ trợ tài chính hoặc đầu tư.

Các công ty con theo cấp bậc là gì?

Có thể có nhiều lớp hoặc nhiều cấp của các công ty con trong một nhóm công ty rộng lớn hơn. Công ty do tập đoàn mẹ sở hữu là công ty con cấp một. Nhưng công ty con này có thể nắm giữ phần lớn cổ phần của một công ty con của chính nó. Công ty con thứ hai có thể được mô tả là công ty con cấp hai của tổng công ty mẹ. Các cấp có thể tiếp tục tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nhóm công ty.

Công ty mẹ sẽ có một mức độ kiểm soát đối với cả hai cấp của các công ty con. Với tư cách là cổ đông lớn, nó sẽ nắm quyền kiểm soát trực tiếp đối với công ty con cấp một. Nó có thể bầu ra ban giám đốc và ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh chiến lược khi được yêu cầu. Sử dụng ảnh hưởng này, công ty mẹ có thể thực hiện quyền kiểm soát gián tiếp đối với công ty con cấp hai.

Tập đoàn là gì?

Một cách sử dụng nổi tiếng của cấu trúc công ty con là trong các tập đoàn đa quốc gia. Đây thường là một công ty mẹ lớn sở hữu một loạt các công ty độc lập nhỏ hơn. Các tập đoàn thường có danh mục đầu tư đa dạng của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực. Họ cũng có thể tập trung vào việc giành được cổ phần kiểm soát của các công ty trong một ngành cụ thể.

Theo định nghĩa, một tập đoàn sẽ sở hữu một nhóm doanh nghiệp đa dạng. Cơ cấu tổng thể có thể thấy các công ty mẹ khác nhau bao gồm các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều thuộc một công ty mẹ. Các công ty con thường có thể không liên quan đến nhau trong tập đoàn. Bằng cách đầu tư vào nhiều ngành và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, công ty mẹ có thể giảm thiểu rủi ro suy thoái và biến động tài chính.

Các tập đoàn có thể mang lại lợi ích cho các công ty con bằng cách giúp mở rộng nguồn vốn tốt hơn. Với khả năng tiếp cận vốn được cải thiện, các công ty có thể phát triển cơ sở vật chất và thị phần của mình. Trong nhiều tập đoàn, các công ty con được để một mình như những đơn vị riêng lẻ để quản lý hoạt động hàng ngày của họ. Nhưng bằng cách là một phần của một nhóm lớn hơn nhiều, họ có thể được hưởng lợi từ nền kinh tế theo quy mô.

Công ty liên kết là gì?

Khi một công ty sở hữu một phần nhỏ cổ phần của một doanh nghiệp khác, công ty đó được gọi là công ty liên kết hoặc công ty liên kết. Trong trường hợp này, một công ty sở hữu một phần của công ty, nhưng không đủ để có toàn quyền sở hữu. Thông thường, đây là khi công ty mẹ sở hữu ít hơn một nửa số cổ phần phổ thông của công ty. Để được coi là một công ty con, công ty mẹ cần phải sở hữu phần lớn công ty.

Với một tỷ lệ cổ phiếu phổ thông thiểu số, công ty mẹ sẽ không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với các quyết định chiến lược. Trong hầu hết các trường hợp, một công ty lớn hơn sẽ đầu tư vào một công ty liên kết nhỏ hơn. Giá trị của khoản đầu tư này thường sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Tags:
G