Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức nộp hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần

Cách thức thực hiện: Người có nhu cầu Đăng ký Thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc này sẽ nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật sẽ nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử theo quy trình hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ Thành lập mới công ty Cổ phần tại GOffice

 

Trình tự thực hiện:

 

+ Đăng ký trực tiếp tại cơ quan:

Người đại diện thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí theo yêu cầu tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở văn phòng chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận cho người thực hiện sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký.

+ Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hoàn toàn hợp lệ.

+ Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Điều khoản Luật định tương tự như đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng phía trên.

Riêng các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và trình tự sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh được quy định tại điều 38 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong 03 (ba) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

Lệ phí:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thì nộp lệ phí: 100.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Tags:
G