CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

CÁC LOẠI VISA PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Visa du lịch (DL)

Visa công tác (DN1 – DN2)

Visa lao động (LĐ1 – LĐ2)

Visa đầu tư (ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4)

Visa thăm thân TT

Visa điện tử (EV)

Phân loại visa theo mục đích nhập cảnh tại Việt Nam [Cập nhật 2024]

Có nhiều cách để phân loại visa, thường được chia ra theo mục đích nhập cảnh, thời gian và thời hạn nhập cảnh như sau:

  • Theo mục đích xin visa: Visa du lịch, Visa du học, Visa định cư, Visa công tác, Visa thăm thân, Visa thương mại, Visa khám chữa bệnh,Visa lao động

  • Theo số lần nhập cảnh: Visa nhập cảnh 1 lần, Visa nhập cảnh nhiều lần

  • Phân loại visa theo thời hạn visa: Visa ngắn hạn; Visa dài hạn

G