thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep

028 222 00 966

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP l G-OFFICE

 

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

 

 • 01 bản Thông báo giải thể;
 • 01 bản Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • 01 bản biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp (cty cp, cty tnhh)
 • 01 Phương án giải quyết nợ (nếu có)
 • 01 bản giấy uỷ quyền

 

Bước 2: Đăng ký giải thể

 

 • 01 bản Thông báo về giải thể;
 • 01 bản báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • 01 bản Danh sách chủ nợ (nếu có)
 • 01 bản danh sách người lao động (nếu có)
 • 01 bản con dấu và chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 01 bản giấy uỷ quyền

 

Bài viết liên quan

G