THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THẺ TẠM TRÚ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước...

Xem thêm

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Công ty cổ phần The Way hỗ trợ cung cấp dịch vụ đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam, thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp

Xem thêm
G