Thay-doi-thanh-vien-cong-ty-dai-dien-phap-luat

Thay-doi-thanh-vien-cong-ty-dai-dien-phap-luat

Thay-doi-thanh-vien-cong-ty-dai-dien-phap-luat

Thay-doi-thanh-vien-cong-ty-dai-dien-phap-luat

Thay-doi-thanh-vien-cong-ty-dai-dien-phap-luat

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY - ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty gồm những loại hồ sơ sau:

1) Bổ sung thêm thành viên mới (công ty TNHH, công ty Cổ phần) 

2) Rút thành viên ra khỏi công ty(công ty TNHH, công ty Cổ phần)

3) Thay đổi thành viên công ty (bổ sung người mới, rút người cũ)

4) Thay đổi dại diện pháp luật công ty.

 

Bước 1: Tư vấn về việc thay đổi thành viên

 

Tư vấn loại hình, nội bộ công ty sau khi thay đổi, quyền lợi các thành viên, tỷ lệ vốn góp...

 

Bước 2Cung cấp thông tin

 

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp thông tin về công ty để nhân viên hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email. Trường hợp bổ sung thành viên mới doanh nghiệp cần cung cấp thêm CMND sao y của người mới.(thời gian sao y công chứng không quá 3 tháng)

 

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thành viên

 

  • 01 bản Thông báo thay đổi bổ sung, tăng, giảm thành viên, Đại diện pháp luật;
  • 01 bản quyết định;
  • 01 bản biên bản họp;
  • 01 bản giấy uỷ quyền;

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao  nhận hồ sơ. Nhân viên tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

 

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh

 

Sau 3 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được thay đổi thành viên tới giao tận tay quý khách. Hoàn tất thủ tục thay đổi thành viên công ty.

G