thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Hồ sơ, thủ tục thành lập: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  • 01 bản Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại đây);
  • 01 bản dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • 01 bản danh sách thành viên góp vốn;
  • 01 bản sao thẻ căn cước, CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của các thành viên góp vốn.
  • 01 bản giấy uỷ quyền

G