thanh-lap-cong-ty-co-phan

thanh-lap-cong-ty-co-phan

thanh-lap-cong-ty-co-phan

thanh-lap-cong-ty-co-phan

thanh-lap-cong-ty-co-phan

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ, thủ tục thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN

  • 01 bản Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại đây);
  • 01 bản dự thảo Điều lệ công ty cổ phần;
  • 01 bản danh sách cổ đông sáng lập;
  • 01 bản sao thẻ căn cước, CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của các cổ đông sáng lập.
  • 01 bản giấy uỷ quyền

G