Tang-giam-von-dieu-le

Tang-giam-von-dieu-le

Tang-giam-von-dieu-le

Tang-giam-von-dieu-le

Tang-giam-von-dieu-le

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là nguồn vốn doanh nghiệp tự khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Mức vốn điều lệ quy định mức thuế môn bài cần phải nộp hàng năm và ứng với quy mô và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ cho phù hợp.

Bước 1: Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định

 

Chuyên viên An phát luật  sẽ tư vấn về mức vốn hợp lý với loại hình công ty và ngành nghề kinh doanh của quý doanh nghiệp. Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, mức thuế…

 

Bước 2: Cung cấp thông tin:

 

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp giấy phép chưa được tăng vốn và yêu cầu về mức vốn tăng thểm để nhân viên Công Ty hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email.

 

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn

 

  • 01 bản Thông báo thay đổi bổ sung, tăng, giảm vốn điều lệ.
  • 01 bản quyết định;
  • 01 bản biên bản họp;
  • 01 bản giấy uỷ quyền;

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao  nhận hồ sơ. Nhân viên tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

 

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh

 

Sau 3 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được tăng vốn điều lệ tới giao tận tay quý khách. Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

G