dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

028 222 00 966

Trang chủ > Dịch vụ chi tiết

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY l G-OFFICE

 

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty để thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh hoặc để phù hợp với ngành nghề mới bổ sung. Thủ tục thay đổi thực hiện nhanh chóng và gọn gàng với các bước sau:

 

Bước 1: Tư vấn tên công ty định thay đổi

 

Doanh nghiệp chọn tên dự kiến thay đổi, nhân viên sẽ tư vấn và tra cứu tên doanh nghiệp cho quý khách. Tên mới không được trùng với tên công ty khác và phù hợp với quy định của luật về đăng ký kinh doanh.

 

Bước 2: Cung cấp thông tin

 

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp thông tin về công ty để nhân viên hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email.

 

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

 

  • 01 bản Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp
  • 01 bản quyết định;
  • 01 bản biên bản họp;
  • 01 bản giấy uỷ quyền;

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao  nhận hồ sơ. Nhân viên tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

 

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh, con dấu mới

 

Sau 3 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được thay đổi tên tới giao tận tay quý khách, 1 ngày tiếp theo, giao con dấu mới (vì khi đổi tên công ty doanh nghiệp cần thay đổi luôn mẫu dấu). Hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty.

G