Tam-ngung-kinh-doanh-Giai-the-doanh-nghiep

Tam-ngung-kinh-doanh-Giai-the-doanh-nghiep

Tam-ngung-kinh-doanh-Giai-the-doanh-nghiep

Tam-ngung-kinh-doanh-Giai-the-doanh-nghiep

Tam-ngung-kinh-doanh-Giai-the-doanh-nghiep

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > TẠM NGƯNG KINH DOANH - GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

TẠM NGƯNG KINH DOANH - GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Công bố thông tin giải thể 01 bản Thông báo giải thể; 01 bản Quyết định giải thể doanh nghiệp 01 bản biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp (cty cp, cty tnhh) 01 Phương án giải quyết nợ (nếu có)...

Xem thêm

TẠM NGƯNG HOẠT ĐÔNG CÔNG TY

Công bố thông tin Tạm ngưng hoạt động công ty 01 bản Thông báo tạm ngưng hoạt động 01 bản Quyết định tạm ngưng hoạt động công ty 01 bản biên bản họp về việc tạm ngưng hoạt đông (công ty Cổ ph...

Xem thêm
G